Гарантія

Ця інформація, напевно, не стане вам у пригоді. У продуктів Leica не буває браку.

Тут ви знайдете інформацію про гарантійне обслуговування продукції Leica.
Гарантія на продукти Leica становить від 1 до 10 років залежно від конкретного продукту.

Строки гарантійного обслуговування

M, M-E, Monochrom, M-P 2 роки
M7/MP/M-A 5 років
S, S2 1 рік (можна продовжити, придбавши сервісний пакет)
S об’єктиви 1 рік (можна продовжити, придбавши сервісний пакет)
D-LUX 2 роки
V-LUX 2 роки
T 2 роки
C 1 рік
X, X VARIO 2 роки
М-об’єктиви 2 роки
Проектор Pradovit 2 роки
Біноклі 10 років
Біноклі Geovid 5 років
Вічко до труби 5 років
Зорова труба 10 років
Далекоміри 2 роки
Приціли 10 років

Гарантiйнi умови

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талона з вказівкою на модель, серійний номер, дату продажу, термін гарантійного обслуговування, печатку фірми продавця та підпис власника.
2. Безкоштовний ремонт здійснюється протягом гарантійного строку, вказаного в гарантійному талоні, в термін, обумовлений чинним законодавством України.
3. Протягом гарантійного строку покупець має право на безкоштовне усунення дефектів або недоліків товару, пов’язаних із виробництвом даного товару.
4. Сервісний центр може відмовити в гарантійному обслуговуванні у випадку:
— втрати або ушкодження серійного номеру продукту;
— неправильного заповнення гарантійного талона;
— виявлення Сервiс-центром несправностей, спричинених порушенням правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу, а саме:
а) будь-яких механічних ушкоджень;
б) виявлення слідів впливу пари, рідини або хімічних речовин;
в) виявлення у виробі сторонніх предметів, рідин, комах, тварин і т.п.;
г) несправностей, що з’явилися внаслідок нещасних випадків або обставин непереборної сили, в результаті яких виникають невиробничі недоліки;

— виявлення Сервiс-центром дефектів, спричинених неправильним під’єднанням додаткового устаткування або некоректним встановленням програмного забезпечення;
— виявлення Сервiс-центром слідів втручання третіх осіб, наприклад виконання ремонту не уповноваженими на таку роботу особами, якщо таке втручання не було виконане авторизованим сервісом, що підтверджується відповідними документами;
— виявлення Сервiс-центром модифікації виробу, не передбаченої документацією, або виявлення у виробі неоригінальних запчастин, які стали причиною відмови виробу в роботі.

Відсутність серійного номера продукції в базі даних офіційних постачань є підставою для відмови в гарантійному обслуговуванні.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на аксесуари з обмеженим строком служби (батареї, акумулятори і т.п.), елементи з’єднання (кабелі, перехідники і т.п.), скляні, пофарбовані, пластмасові та емальовані частини виробу та аксесуарів не залежно від того, чи є аксесуари окремим предметом продажу або вкладені виробником у коробку з виробом.
Гарантія не поширюється на продукцію, не виготовлену компанією Leica Camera AG, навіть у випадку, коли вона запакована або продається з продукцією компанії Leica Camera AG.
Гарантія не поширюється на програмне забезпечення, збереження даних, паролів та іншої інформації.
5. При гарантійному та іншому обслуговуванні сервісний центр не несе відповідальність за схоронність даних покупця.
6. У суперечливих питаннях сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

Якщо ваш продукт був модифікований в офіційному сервісному центрі з покращенням його функцій або заміною частин, то гарантія на деякі продукти продовжується ще на 1 рік.